Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Eladó:

vajdagumi.hu tulajdonos: Vajda Róbert e.v
Adószám:54221787-2-39
Bankszámlaszám:OTP Bank 11748007-20103112-00000000
Székhely:8200 Veszprém, Gladsaxe u. 6.
Telephely:8200 Veszprém, Gladsaxe u. 6.
Telefonszám:+ 36-88/583-325
Mobil:06/70 455-4520
E-mail:info@vajdagumi.hu

A Vevő:

vajdagumi.hu Internetes áruházában azok vásárolhatnak, akik elfogadják jelen üzletszabályzatot.

Csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést!

Megrendelés:

vajdagumi.hu Internetes áruházában a vásárlás internetes űrlapon, vagy e-mailen keresztül lehetséges. Jogilag azonos hatállyal bír az interneten, vagy e-mailben leadott megrendelés.

- Internetes vásárlás esetén a kiválasztott terméknél a „megrendelem” gomb megnyomásával adhatja le a rendelését.

- Amennyiben e-mailben kívánja leadni rendelését, kérjük a megrendelésen a következő adatok, feltétlenül tüntesse fel:                      

 • Megrendelt termék adatai darabszámmal
 • Név
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • email cím
 • telefonszám

Amennyiben megrendelése megérkezik hozzánk, kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot egyeztetés végett. A megrendeléseket kérjük, hiánytalanul és pontosan töltsék ki.

Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el! 

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és vajdagumi.hu között, mint egyezség létrejött. A vajdagumi.hu fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.

A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a vajdagumi.hu és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: vevő) között, a vevőkötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat előreutalással vagy átvételkor  kiegyenlíti. A szerződés feltételeit a megrendelés gomb lenyomásával automatikusan elfogadja.

Szállítás / áru átvétele:

A megrendelt termékeket belföldön az áru raktárra érkezésétől számítva, telefonos visszaigazolás után 1-2 munkanapon belül házhoz szállítjuk, vagy telephelyünkön a meghirdetett nyitvatartási idő alatt lehet át venni. A házhoz szállítás saját járművel történik, díja a vásárlási ár függvényében változó. Az áru átvételekor a vevő elismervénnyel, vagy a számla aláírásával igazolja a hiánytalan és sérülésmentes teljesítést.

Árak:

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A raktárkészleten nem lévő termékek árai csak irányadóak!

A pontos árról és elérhetőségről, kérjük érdeklődjön szervizünknél!

Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelést jóváhagyja. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. 
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

vajdagumi.hu fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát. 
Nagyobb összegű vásárlás esetén a vajdagumi.hu  a vevővel egyeztetve előleget kérhet.

vajdagumi.hu  arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a vajdagumi.hu  áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Az akciós termékek a raktárkészlet erejéig érvényesek!

Fizetés:

vevő megrendelt termék árát előreutalással, utánvétellel vagy a vajdagumi.hu  telephelyén (8200 Veszprém, Gladsaxe u. 6.) készpénzben ill. bankkártyával tudja kiegyenlíteni.

A vevő felelősségvállalása:

vevő tudomásul veszi, hogy rendelése-(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. A vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a vevő megtéríti a vajdagumi.hu számára. A vajdagumi.hu ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

Az eladó felelősségvállalása:

Mivel a vajdagumi.hu, mint kereskedő lép fel az abroncsgyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a gumiabroncsokkal kapcsolatos műszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos.

Garancia, szavatosság:

vajdagumi.hu az általa eladott termékre 12 hónap garanciát vállal.

vajdagumi.hu szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. A szállítási sérülést csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a csomag átvételekor a sérülésről jegyzőkönyv készült. Amennyiben a csomagolás sérült és erről nem készült jegyzőkönyv, úgy az ebből eredő kár az ügyfelet terheli. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. 
A megvásárolt termékeket csak abban az esetben tudjuk kicserélni, ha azok bizonyítottan hibásak.

Az elbírálást a gumiabroncs importőr cég végzi. Jogos reklamáció esetén a vevőt kártérítésben részesítjük, melynek mértéke a gumiabroncs elhasználódottságának mértékétől függ.

A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.

A garanciális igény nem érvényesíthető: 

 • javított abroncsokra,
 • nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
 • baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,
 • versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.
 • helytelen tárolás miatti hibákra,
 • a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra,
 • a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra.

A garanciális igényeket írásban kell bejelenteni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a bejelentő neve 
 • az abroncs részletes adatai: méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám, maradvány csatornamélység, 
 • a hiba leírása 
 • a vásárlói számla sorszáma, 
 • a használt járművön az abroncs felszerelési helyét.

A vásárlástól való elállás joga

vevőnek joga van a vásárlási szándéktól elállni, megrendelt termék kézhez vételétől számított nyolc napon belül. Ebben az esetben a vajdagumi.hu köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költségeit is a vevő viseli.
Csak sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén tudjuk a teljes vételárat a vevő részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.
Használt terméket a vásárlástól való elállás keretén belül semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.

Adatvédelem:

A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik

vajdagumi.hu bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Vajda Róbert, mint a vajdagumi.hu üzemeltetője vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék szállításához szükségesek. 

Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését teljesítsük, illetve ellássuk Önt a rendeléssel kapcsolatos információkkal.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Cégünk betartja a rá vonatkozó etikai normákat. Bármilyen fajta jogvita esetén a Vajda Róbert (mint tulajdonos) székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.